El gestor d’usuaris de l’ens haurà d’accedir a EACAT> Configuració per donar d’alta els usuaris i rols:

Per poder assignar el rol només cal cercar l’usuari i seleccionar-lo:

A continuació apareixeran les seves dades i els serveis que té assignats l’usuari actualment.
A la part inferior hi ha l’apartat “assigna servei” des d’on es podrà assignar un nou rol escrivint com a nom del servei e-TRAM 2.0. El text predictiu ens mostrarà el servei “e-TRAM 2.0 (catàleg i tramitació ciutadana)“.

Un cop seleccionat, tindrem l’opció de seleccionar el rol corresponent, “Editor del catàleg“, que permet gestionar les fitxes dels diferents tràmits, editar-les i crear-ne de noves, així com tot l’entorn del portal (bànners, imatges…).