Tot i que l’e-TRAM 2.0 és una solució més robusta que la seva predecessora i presenta també una millor política de comunicació dels errors, no és infal·lible, de manera que es poden generar puntualment errades en la tramitació que cal tenir identificades. 

A tal efecte, i per a donar-vos eines us facilitem una URL on trobareu publicat un CSV amb tots els tràmits correctament entrats a la solució en els ens dels darrers 30 dies: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/registres_valids_etram2.csv 

Concretament aquest CSV disposa de tots els tràmits dels darrers 30 dies naturals per a tots els ens, amb els registres actualitzats 5 cops al dia (9h, 11h, 13h, 15h, i 17h). I inclou els següents camps: 

  • Data del tràmit, hora del tràmit, número de registre, codi de l’ens

Per a fer la consulta haureu de fer la cerca a partir del codi de l’ens (codi Municat de 10 dígits, dit també INE10), tot recordant que el llistat només recull aquells tràmits que han entrat de manera correcta a la plataforma.  

Resultats possibles: 

  1. Teniu una entrada al registre (tràmit d’e-TRAM 2.0). No us arriba la documentació adjunta i confirmeu que NO apareix al llistat (CSV) 

Si al vostre registre disposeu d’una entrada (i per tant número de registre) que NO apareix al llistat del CSV, es tracta d’un tràmit que no va crear-se correctament, i per tant implica un error de tramitació que heu de tenir present. 

  • El principal motiu d’aquest error es basa en el procés d’obtenció del número de registre. Si el retorn per part de l’ens més el processament MUX porta molts de temps, es genera un error en la tramitació, i per tant, tot i el número de registre, el tràmit formalment no es va arribar a produir. 
  • En aquests casos en la darrera pantalla de la tramitació de l’e-TRAM 2.0 (part ciutadania) apareix un missatge d’error: “s’ha produït un error realitzant l’assentament d’entrada”, i s’especifica que cal tornar a intentar el tràmit passats uns instants. 
  1. Teniu una entrada al registre (tràmit d’e-TRAM 2.0). No us arriba la documentació adjunta i confirmeu que SI apareix al llistat (CSV) 

Si al vostre registre disposeu d’una entrada (i per tant número de registre) que SI apareix al llistat del CSV, es tracta d’un tràmit que s’ha creat correctament, però que es troba pendent que la vostra solució de registre “estiri” la documentació adjunta  a través del MUX descàrrega.  

  • En aquests casos cal primer de tot que contacteu amb el vostre proveïdor de registre per optimitzar el procés de MUX descàrrega. En aquest sentit, pot ser que tingueu freqüències molt elevades de temps predeterminades, o algun error puntual que no us permet disposar dels documents (sol·licitud, adjunts…) al vostre registre. Finalment recordeu que també pot passar que certificat associat a la vostra solució d’expedients hagi caducat i no us permeti “estirar” la documentació (via MUX_DESCARREGA).
  • IMPORTANT: Si amb la resposta del vostre proveïdor no es resol el problema podeu contactar amb nosaltres mitjançant el portal de suport i donar-nos més detall per a que puguem analitzar si hi ha algun problema en la descàrrega de documentació. Concretament caldrà que ens comuniqueu les peticions (i a ser possible respostes), que ha fet el vostre proveïdor on s’incloguin els identificadors de les peticions de MUX Descàrrega per a poder realitzar les comprovacions oportunes.