Respecte als enllaços a revisar dependrà de cada ens i com interactua amb la seva web, seu electrònica i portal de transparència. Però normalment els podem agrupar en diferents àmbits:


• Entorn del web de l’ens

Aquí l’ens pot potenciar en diferents formes l’accés al catàleg de tràmits o a tràmits en concret, mitjançant enllaços, bànners… En amddòs aspectes caldrà modificar els enllaços que portin a la versió 1.0 de l’e-TRAM (versió antiga) tant al catàleg genèric o a tràmits concrets.
A la següent imatge es pot observar un exemple d’un web (Consell Comarcal del Pla d’Urgell), on li caldrà fer un canvi a nivell d’enllaços del seu web (en groc):


Concretament aquest consell ha hagut d’enllaçar al nou entorn e-TRAM 2.0 l’enllaç a la instància genèrica (fitxa del tràmit en qüestió), i l’enllaç a tràmits i gestions (catàleg de tràmits).
Cal destacar que altres ens també publiciten al seu web corporatiu altres tràmits de manera destacada com per exemple el tràmit de queixa i suggeriment, o la sol·licitud d’accés a la informació pública. En aquests casos també caldria ajustar els enllaços.
Referent a bànners, en el cas del web del Consell Comarcal del Pla d’Urgell no se n’observa cap de concret a un tràmit específic del catàleg, o al propi catàleg de tràmits (groc). Si a la seu electrònica però aquest no canvia.


Entorn de la seu electrònica

A l’entorn del portal de seu electrònica si l’ens usa solucions pròpies haurà de fer una revisió detallada dels diferents enllaços i bànners existents. En el cas majoritari d’us de les solucions de l’AOC caldrà revisar especialment:


1) Els destacats en portada de la seu electrònica
Seguint amb l’exemple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han hagut de tractar els següents enllaços:


2) En els bànners en portada de la seu electrònica
Pot ser un altre àmbit que calgui revisar. En el cas del Consell Comarcal de Pla d’Urgell també s’ha canviat el destacat de la dreta afegint informació específica de tramitació, de manera que ha calgut actualitzar l’enllaç.


• Entorn del portal de transparència

A l’entorn del portal de transparència, com en la seu, si l’ens utilitza solucions pròpies haurà de fer una revisió detallada dels diferents enllaços i bànners existents. En el cas majoritari d’us de les solucions de l’AOC caldrà revisar especialment:


1) Els destacats en portada del portal de transparència
Seguint amb l’exemple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han hagut de tractar els següents enllaços:


2) Ajustos manuals a ítems
Al portal de transparència trobem diferents ítems que haureu de validar:


– Ítem “Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals
En aquest ítem haureu d’editar i incorporar l’enllaç al tràmit en qüestió:

Ítems de la família “Serveis i tràmits”, subfamília de “Tràmits
En aquesta família us caldrà revisar els ítems següents (groc):
▪ “Instància genèrica”
▪ “Sol·licitud d’accés a la informació”
▪ “Suggeriments, queixes i propostes”
▪ “El meu espai personal” (amb redirecció a la carpeta ciutadana). Nota: aquest ítem amb molta probabilitat el tindreu ja automatitzat.
▪ “Catàleg de tràmits i procediments”