A novembre de 2021 el catàleg de la versió 2.0 d’e-TRAM inclou ja una cinquantena de tràmits.

Majoritàriament són tràmits que s’han migrat de la versió 1.0, i en tot ells s’ha millorat molt la informació a nivell de fitxa descriptiva del tràmit (on s’ha ampliat els camps informatius i actualitzat de forma significativa la informació associada), com també als formularis (adequant-los a les darreres normatives, o fins i tot realitzant ampliacions del seu contingut).

Amb els tràmits actualment disponibles a e-TRAM 2.0 es dona cobertura a més del 95% de les tramitacions efectives realitzades amb l’anterior versió, i seguirem treballant per a millorar el catàleg (tant en volum com en qualitat), dins un procés e millora continua tant per adequar més tràmits, però també anar-ne crear-ne de nous segons les necessitats detectades i que puguin desplegar-se de forma general als ens usuaris. 

A més a més cal destacar que la versió 2.0 disposa de més capacitat d’autogestió, i concretament podreu crear al catàleg de tràmits els vostres propis tràmits (amb la vostra descripció específica, i publicant els vostre propis documents adjunts).

En aquests tràmits propis podreu associar qualsevol formulari de tramitació electrònica mitjançant un enllaç per exemple a un tràmit de la Generalitat de Catalunya, dels organismes de gestió tributària, del consell comarcal… Però també podeu associar-hi un formulari de tramitació concret del mateix e-TRAM 2.0 (normalment la instància genèrica), aspecte que amb la mateixa solució us permet obrir el ventall de la tramitació a qualsevol àmbit d’actuació, on podeu crear una fitxa concreta, i facilitar la tramitació amb instància genèrica.

Un exemple:

El vostre Ajuntament disposa d’e-TRAM 2.0 com a solució de tramitació, i vol fomentar un nou  tràmit específic per a les entitats del municipi per a que justifiquin unes subvencions. Passos:

  • L’editor d’e-TRAM 2.0 crea un tràmit propi al catàleg: Justificació de subvencions per les entitats.
  • Entra a l’entorn d’edició i completa la informació dels diferents camps (fitxa).
  • Disposa d’uns models concrets de justificació que des de Secretaria li han fet arribar. Els publica a la fitxa del tràmit com a documentació a descarregar, completar i adjuntar en la tramitació electrònica.
  • L’editor vincula al nou tràmit creat el tràmit electrònic e-TRAM2.0 d’instància genèrica.
  • Per a fer-ne més publicitat l’editor posa el tràmit com a “destacat” al catàleg de tràmits.

Amb tota aquesta informació el tràmit està ja llest per a les entitats, que podran informar-se, descarregar adjunts i tramitar electrònicament mitjançant la instància genèrica. Fins i tot en el seu apartat “breu descripció” podran indicar el concepte: subvencions a entitats 2021.