Cal fer arribar el formulari de modificacions publicat a la pàgina que es pot trobar seguint la ruta Serveis – e-TRAM – Pestanya “Com sol·licitar-ho?” del web del Consorci AOC. www.aoc.cat.

Un cop rebuda la sol·licitud de modificacions, s’activarà, als tràmits, una casella que permet recollir el consentiment de l’interessat per a rebre notificacions electròniques. L’activació d’aquesta casella serà per a tots aquells tràmits on l’e-TRAM – e-TRACC requereixi autenticació amb certificat digital.

Cal recordar que s’ha de disposar d’un servei de notificacions, ja sigui e-NOTUM o una solució equivalent, per a poder notificar mitjançant e-TRAM – e-TRACC.