L’e-TRAM és independent d’EACAT tot i que en el registre d’EACAT es poden veure els apunts d’assentaments d’entrada, no el contingut.

L’accés a l’e-TRAM és a través de la URL de la intranet de la plataforma de treballador públic de l’e-TRAM i aquesta permet l’accés a múltiples usuaris de manera que no hi ha problema de concurrència.

Per accedir a la URL de la intranet, no es fa amb certificat digital T-CAT, si no que s’accedeix amb usuari i contrasenya genèric.

Important: Totes aquestes dades es faciliten per correu electrònic a la persona de contacte principal indicada en el formulari d’alta.

 

Nota: Si no es disposa d’aquestes dades, cal contactar amb el Consorci AOC per tal que el departament responsable les reenviï a la persona de contacte principal indicada a l’últim formulari d’alta/modificació. El formulari també contempla altres persones de contacte, si el que s’indica és un dels que està inclòs en aquest document, s’enviarà a aquesta persona.