Des de l’AOC treballem per a complir el principi de minimització de dades demanades als ciutadans i amb les obligacions de la llei 39/15.

Tot això ens ha portat a dissenyar a consciència (amb la corresponent revisió funcional i jurídica interna ) cadascuna de les actuals pantalles que apareixen al servei, i expressament l’adreça postal és un element que entenem que ha de minimitzar-se pel foment de la notificació/comunicació electrònica (més ràpida i econòmica i que de facto és l’estàndard al haver de disposar-se en seu). De fet el camp “adreça postal” està sempre disponible com a camp opcional, i com a tal només es desplega per a qui vulgui incorporar-ho (sense fomentar-ho explícitament de forma expressa). De fet fins i tot indiquem els casos i limitacions d’ús que marca la llei. Concretament per:

• Persones jurídiques.
• Entitats sense personalitat jurídica (comunitats de propietaris, unions temporals d’empreses, etc…).
• Persones que actuïn en exercici d’una activitat professional sotmesa a col·legiació obligatòria (notaris, registradors, advocats, etc…).
• Empleats de les AAPP que actuïn en qualitat d’empleat públic.
• Persones que representin a qualsevol dels subjectes anteriors.

Amb tot, és evident que pot haver-hi algun tràmit en què pot suposar fer requeriments d’esmena,  però des de l’AOC, i més enllà de complir amb la llei 39/15 i el RGPD tenim el ferm propòsit de fomentar l’ús electrònic com a canal principal de relació i reduir l’impacte en entrada de dades per part dels ciutadans (“fem-ho fàcil”), i sobretot en aquelles dades que són opcionals.
És per tota aquesta explicació que no en demanem dades postals.