Des del e-TRAM enviem els correus fent servir el servidor correu.aoc.cat (IP 217.111.232.124) però també fem l’enviament a través de Relays de correu. Si detectes que has deixat de rebre els correus generats per l’aplicació, comprova si el teu servidor els pot estar bloquejant.

Si és així, per tal de poder rebre aquests missatges, caldria que afegeixis les següents IPs en el vostres Servidors com a IPs de confiança:

– 217.111.232.124  correu.aoc.cat

– 213.229.188.140  relay1.atlasit.com

– 213.229.188.189  relay2.atlasit.com

– 83.231.131.75  relay3.atlasit.com

En cas que això no solucioni el problema informa’ns dels tràmits pels que no reps avisos per correu electrònic i l’adreça que vas definir a tal efecte a darrer formulari d’alta o modificació, enviat pel teu ens.