Per poder modificar el text LOPD d’un tràmit primer de tot haurem d’accedir al llistat de formularis d’una entitat. Per fer això farem clic al botó “Gestionar formularis” d’una entitat en el llistat d’entitats:

Un cop estem en el llistat de formularis, haurem d’anar a la columna “Accions” i fer clic al botó d’editar del formulari del que volem canviar el text LOPD.

Quan accedim a l’edició d’un formulari podem modificar el text LOPD per aquell formulari. Per defecte tots els formularis d’una entitat tenen el text LOPD d’aquella entitat. Amb aquesta funcionalitat es permet tenir diversos textos LOPD en els formularis d’una sola entitat.

En el camp “Text LOPD” tenim el text LOPD d’aquell formulari en concret, si volem modificar-lo simplement haurem de fer clic al botó “Personalitzar text LOPD”

Finalment es mostrarà un camp de text enriquit en el que podrem afegir el nou text LOPD que volem per aquell tràmit:

En qualsevol moment podrem tornar a posar el text LOPD per defecte fent clic al botó “Tornar al contingut per defecte”.