Alta al servei

Nota: Les noves altes és realitzen a l’e-TRAM 2.0. Per als ens que ja disposeu del servei e-TRAM 1.0 s’està procedint a la migració cap a la nova versió 2.0

Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”:

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

Modificacions al servei

La prioritat és la migració del servei e-TRAM 1.0 a e-TRAM 2.0. Podeu sol·licitar la priorització al següent correu: dinamitzacio@aoc.cat i es farà el trasllat a l’equip tècnic.

En el cas que necessiteu mantenir durant un temps la versió 1.0, i requeriu alguna modificació poseu-vos en contacte amb suport que ho traslladaran als responsables del servei que contactaran amb vosaltres.

És important que consideris per tramitar el formulari d’alta i modificacions del servei:

  • Que el formulari d’alta s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT t’hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.