Des de la plataforma de treballador públic d’e-Tram es realitza la validació del certificat digital cada cop que es consulta un determinat tràmit. En qualsevol cas al realitzar un tràmit amb certificat aquest sempre és vàlid en el moment de la tramitació, si no fos així el ciutadà no l’hauria pogut finalitzar.

En el cas que indiqui que el certificat digital no es vàlid pot ser que aquest hagi estat caducat, revocat o suspès posteriorment al fer el tràmit.

Important: És l’ens destinatari del tràmit qui, en cas de dubte, ha de decidir l’acceptació en funció del tràmit i les implicacions o demanar, si ho considera oportú, la presencia del ciutadà per cortejar el certificat.

 

Nota: En alguns casos puntuals es pot donar com a no vàlid un certificat perquè la plataforma de validació (Validador) no pugui comprovar l’estat del certificat per algun problema tècnic puntual. Consultar Estat de Serveis